Diensten

Excellence in packaging

Exportpack zorgt ervoor dat u project hoe klein of omvangrijk ook gebruiksklaar wordt opgeleverd. 
Hierbij gaan wij vlgs geijkte procedure's te werk.

1/ Inspectie van de goederen : een doorgedreven ingangscontrole
2/ tijdelijke opslag
3/ Verpakken met identificatiesysteem
4/ tussentijdse stockage tot het moment van verscheping
5/ douaneformaliteiten
6/ handling instructies
7/ oplevering bij de klant
-